Szükséges-e vizsgálni TT kifogásnál a védjegy árujegyzékét?

Tanácsadó Testület kifogás, domén kifogás, domain kifogás, merlot, hooters, mirelit, védjegy, domain, domain név, jogsértő domain igénylés, domén felszólalás, domain blog, védjegyblog, védjegy blog, védjegy ügyvéd, domain ügyvéd, domain név ügyvéd

Az Internet Szolgáltatók Tanácsa mellett működő Tancsadó Testület számos olyan ügyben döntött, amelyek esetében egy lajstromozott védjeggyel teljes mértékben azonos domain delegálhatósága volt az ügy tárgya. (Csak szemezgetésképpen utalok a 17/2010. (XI. 15.) sz. állásfoglalásra a merlot.hu, a 20/2010. (XII.16.) sz. állásfoglalásra a mirelit.hu, és a 4/2011. (IV.05) sz. állásfoglalásra a hooters.hu domain nevek delegálhatóságával kapcsolatban.

Az ügyekben az a közös, hogy az igénylők olyan domain nevekre nyújtottak be nem prioritásos domain igénylést, amelyek egy lajstromozott védjeggyel megegyeztek.

Felmerülhet az a kérdés, hogy védjeggyel egyező domain név igényléskor pusztán egy lajstromozott védjeggyel való teljes egyezőség miatt meg kell-e tagadni a domain név igénylését. Ugyanis technikai sajátosságok miatt egy karaktersorozatot – amely esetlegesen azonos egy lajstromozott védjeggyel – csak egyszer lehet regisztrálni, ellentétben a védjegyekkel, ahol lehetőség van arra, hogy bizonyos feltételek mellett párhuzamosan, egymás mellett “megférve” két azonos védjegy oltalma is fennálljon. Másrészt a védjegyjogosultnak a védjegye alapján kizárólagos használati joga van egy megjelölés használatára a gazdasági tevékenység minden területén, amely használati jog megilleti őt az interneten történő használat tekintetében is (ld. BH2005.145).

Ebből következik, hogy szükséges-e pl. egy védjeggyel teljesen azonos megjelölés esetében a domain igényléssel szemben kifogást tevő védjegyjogosult védjegyének árujegyzékét vizsgálni vagy elegendő-e pusztán a kifogás sikerességéhez a védjegyre való hivatkozás?

A Tanácsadó Testület 8/2000-es elvi állásfoglalása szerint a “Regisztrátor és a Nyilvántartó joggal várja el az Igénylőtől, mint szerződni kívánótól, hogy eljárása során jóhiszeműen, tisztességesen cselekedjék, ne szolgáltasson megtévesztő információt, ne nyújtson be olyan igénylést, mely – teljesítése esetén – más névkizárólagossági vagy egyéb jogának sérelmével járna.”

Továbbá a Tanácsadó Testület 7/2000-es elvi állásfoglalásában megerősítette azt, hogy pusztán egy domain név igénylése is megvalósíthat a Vt. 12. és 27.§-a alapján védjegybitorlást. Ezen felül, “a Regisztrátor kizárólag abban az esetben köteles a prioritással nem rendelkező igénylő számára a Magyar Szabadalmi Hivatal által lajstromozott védjegyből a szabályzatnak megfelelően képezhető domainnév delegálását megtagadni azon az alapon, hogy az sérti az MSZH által lajstromozott védjegy jogosultjának a jogait, ha a domain igényléséhez a körülmények alapján nyilvánvalóan társul a domain gazdasági tevékenység körében való használatára irányuló szándék.”

Szükséges megjegyezni, hogy a fent hivatkozott mindhárom ügyben az igénylő gazdasági társaság volt. Egy gazdasági társaság minden cselekménye per definitionem gazdásági tevékenység, tehát egy domain név igénylése is az.

Így álláspontom szerint egy gazdasági társaság igénylő esetében egy védjeggyel való teljes azonosság esetén meg kellene tiltania a domain név delegálását, függetlenül attól, hogy a védjegy árujegyzéke mire vonatkozik.

Csak a rend kedvéért meg kell jegyezni, hogy a merlot.hu és a mirelit.hu ügyekben a védjegyek megkülönböztetőképességének hiánya miatt a TT az igénylő számára delegálhatónak tekintette a domain neveket, a hooters.hu igénylést viszont nem találta teljesíthetőnek.

A döntések itt teljes terjedelemben elolvashatók.

Print Friendly
Share and Enjoy

    Hozzászólások:

    A következő HTML tag-ek és tulajdonságok használata engedélyezett: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>