A CJEU formatervezési mintaoltalmi ügyben hozott első ítélete

2011. október 20-án az Európai Bíróság meghozta a rég várt döntését a C-281/10P számú, PepsiCo vs OHIM – Grupo Promer ügyben. Ez a döntés azért fontos, mert ez az első olyan ügy, amelyben az Európai Unió Bíróságának a Törvényszéktől érkezett fellebbezés folytán egy közösségi formatervezési mintaoltalmi ügyben kellett állást foglalnia, továbbá ez volt az első alkalom, hogy amikor lehetőség nyílt arra, hogy tisztázza a Bíróság az OHIM által a közösségi formatervezési minták tekintetében hozott határozatok uniós bíróságok általi felülvizsgálatának korlátait és módjait.

A közösségi formatervezési mintáról szóló, 2001. december 12‑i 6/2002/EK tanácsi rendelet szerint a formatervezési minta akkor részesülhet oltalomban, ha új és egyéni jellegű. Egyéni jellegű a minta, ha bármely nyilvánosságra jutott mintához képest a tájékozott használóra eltérő összbenyomást tesz, de az egyéni jelleg megállapításakor figyelembe kell venni, hogy a formatervezési mintaoltalom szerzője milyen alkotói szabadságfokkal alakíthatta ki a mintát.

A kérdéses ügyben a PepsiCo közösségi formatervezési mintáját egy korábbi ütköző spanyol minta alapján kívánták megsemmisíteni.

A PepsiCo mintája a következő volt:

A megsemmisítési kérelem alapjául szolgáló korábbi spanyol minta a következő volt:

Warning! Misleading payment requests!

Dear English speaking readers!

I kindly inform you that several IP owner has received misleading mails appear to be official from certain companies requesting payment for IP services. These mails appear to be official invoices in connection with patent, trademark or design applications. Please note that the companies actually offer an entry into a non official database as a service.

These services are not connected and have no legal effect with any official trade mark, patent, or design registration services provided by the Hungarian Patent Office, World Intellectual Property Organization, Office for Harmonization on the Internal Market or European Patent Office, there is no obligation to pay!

If you have any doubt please visit the following websites:

The warning of WIPO
click here

The warning of OHIM click here

The warning of EPO click here

Figyelem! Kéretlen fizetési felhívások!

Kedves Olvasók!

Nemrégiben több jogosult hivatalosnak tűnő, félrevezető fizetési felhívást kapott bizonyos cégektől. A levelek szabadalmi-, védjegy- illetve mintaoltalmi bejelentéssel kapcsolatos hivatalos számlának tűnnek. A cégek a befizetett összegért valójában egy nem hivatalos adatbázisba való bekerülést ajánlanak fel szolgáltatásként.

Ezek a szolgáltatások nem állnak semmilyen kapcsolatban a Szellemi Tulajdon Nemzeti Hivatala, a Szellemi Tulajdon Világszervezete, az Európai Unió Belső Piaci Harmonizációs Hivatala és az Európai Szabadalmi Hivatal szolgáltatásaival, azokra semmiféle jogi hatással nincsenek, tehát semmiféle fizetési kötelezettség nincs.

Ha a blog olvasóinak bármilyen kétsége merülne fel, kérem, hogy látogassák meg a következő oldalakat:

A WIPO felhívása itt elérhető.

Az OHIM felhívása itt elérhető.

Az EPO felhívása itt elérhető.

Új szolgáltatás az SZTNH oldalán – E-kutatás

  1. június 1-től megszűnik a Publikus Iparjogvédelmi AdatbázisCsalád (ismertebb nevén a PIPACS) és helyébe lép az E-kutatás. A hivatal tájékoztatója szerint:

“Ettől az időponttól kezdve a hivatal publikus adatvagyonának a korábbiakhoz képest szélesebb köréhez nyújtunk hozzáférést az e-kutatás adatbázishoz csatolt dokumentumok segítségével.

Az adatbázisban való keresés valamennyi oltalmi formát magába foglaló keresést tesz lehetővé az Egyszerű keresés felületen – e szolgáltatás segítségével például feltérképezhetjük egy intézmény teljes iparjogvédelmi portfolióját.

Az Összetett keresést kiválasztva az egyes oltalmi formákon belül komplex keresőkérdésekre is választ lehet kapni.”

A Hivatal ugyanakkor figyelmezteti a látogatókat, hogy az új adatbázis nem minősül közhitelű nyilvántartásnak.

Reménykedjünk benne, hogy a új szolgáltatás legalább olyan könnyen kezelhető lesz, mint az elődje!

Forrás: SZTNH