Párizsi Uniós Egyezmény

párizsi uniós egyezmény, nemzeti elbánás, national treatment, uniós elsőbbség

A Párizsi Uniós Egyezmény (röviden: PUE) 1883-ban Párizsban kötött nemzetközi szerződés, melynek megkötése óta több revíziója volt, ezek időpont szerint a következők:

- 1900: Brüsszel
- 1911: Washington
- 1925: Hága
- 1934: London
- 1958: Lisszabon
- 1967: Stockholm

A Párizsi Uniós Egyezménynek egyezménynek 2012. május 1-jén 174 tagja van. Az egyezményről rövid angol nyelvű összefoglaló a WIPO oldalán elérhető. Magyarország 1909 óta részese, az egyezményt az 1970. évi 18. törvényerejű rendelet hirdette ki.

A PUE alapvetően keretjogszabály, de számos rendelkezését (pl. uniós elsőbbség) közvetlenül kell alkalmazni.

Fő funkciói:

  • – közvetít az egymástól független nemzeti iparjogvédelmi rendszerek között a külföldi jogszerzés és jogérvényesítés érdekében (nemzeti elbánás elve)
  • - lehetővé teszi a hazai iparjogvédelmi bejelentéssel szerzett versenyelőny megőrzését a többi tagállamban (uniós elsőbbség)
  • - elemi szintű jogharmonizációt valósít meg (közös szabályok)

Alapelvei:

  • - nemzeti elbánás (belföldiekkel egyenlő elbírálás) elve: azokat a külföldieket, akik a Párizsi Unió bármely országának joghatósága alá tartoznak, az ipari tulajdon oltalmát illetően az unió összes többi országában megilletik mindazok az előnyök, amelyeket a vonatkozó törvények a belföldiek részére biztosítanak. Tehát az iparjogvédelem terén mindegyik részes államnak ugyanolyan védelmet kell nyújtania az unió hatálya alá tartozó külföldieknek, mint amilyet a belföldiek részére biztosít.
  • - uniós elsőbbség: lényege, hogy azt, aki találmányt, használati mintát, ipari mintát, védjegyet az Unió egyik országában oltalom szerzése céljából bejelent, valamint az ilyen bejelentő jogutódját, meghatározott határidőn belül elsőbbségi jog illeti meg arra, hogy bejelentését az Unióhoz tartozó többi országban megtegye. Ez az elsőbbségi jog azt jelenti, hogy e későbbi bejelentések elsőbbségi napjának az első, avagy alapbejelentés megtételének napját tekintik. Az elsőbbség igénylésére megszabott határidő szabadalmaknál és használati mintáknál 12 hónap, ipari mintáknál valamint védjegyeknél 6 hónap.
Print Friendly
Share and Enjoy

    Comments are closed.