Oltalmi formák

iparjogvédelem, szerzői jog, szellemi alkotások joga,

A szellemi tulajdon-védelem egyes oltalmi formáiról általában

Mára a vállalatok vagyonának egyre nagyobb hányadát teszik ki a szellemi alkotások és árujelzők, illetve a munkavállalók egyre nagyobb része végez olyan munkát, melynek eredményeképpen valamiféle szellemi termék jön létre.

A szellemi tulajdon védelmének oka az innováció és az alkotói kreativitás elősegítése azáltal, hogy az alkotó számára időleges monopóliumot biztosítva lehetőséget ad a befektetett erőfeszítések és anyagi eszközök megtérülésére és az oltalom által biztosított versenyelőny kiaknázására.

Az egyes oltalmi formák közös jellemzője, hogy kizárólagos jogot biztosít a jogosult részére, azaz pl. egyedül a szerzői jogi jogosult használhatja fel a szerzői jogi védelemben részesülő művet, a jogosult hasznosíthatja műszaki jellegű tevékenységének eredményét, valamint jogosult használhatja az oltalomban részesülő árujelzőt. A jogosult szerződésben engedélyt adhat másnak a felhasználásra, hasznosításra, valamint a használatra (licencia).

Ezen kívül a jogosult kizárólagos joga alapján bírósági (vagy egyéb) úton felléphet az oltalom tárgyával kapcsolatos jogosulatlan tevékenységekkel szemben.

Az egyes oltalmi formákra vonatkozó legfontosabb részletszabályok az alábbi ikonokra kattintva érhetők el.

szellemi alkotás, szellemi tulajdon, szellemi tulajdon-védelem

szerzői jogi oltalom, szerzői jogi védelemárujelzők, műszaki megoldások védelme, iparjog

Print Friendly
Share and Enjoy

    Comments are closed.