Földrajzi árujelző

Földrajzi árujelzőként oltalomban részesülhet a kereskedelmi forgalomban a termék földrajzi származásának feltüntetésére használt földrajzi jelzés és eredetmegjelölés.

A földrajzi jelzés valamely táj, helység, kivételes esetben ország neve, amelyet az e helyről származó – a meghatározott földrajzi területen termelt, feldolgozott vagy előállított – olyan termék megjelölésére használnak, amelynek különleges minősége, hírneve vagy egyéb jellemzője lényegileg ennek a földrajzi származásnak tulajdonítható.

Tehát a földrajzi jelzés meghatározott földrajzi területről való származásra utal (pl. Made in Hungary), de pusztán a földrajzi kapcsolatra utal, nem pedig az áru sajátosságára, minőségére. Használatára bárki jogosult, aki azon a területen fejti ki tevékenységét.

Az eredetmegjelölés valamely táj, helység, kivételes esetben ország neve, amelyet az e helyről származó – a meghatározott földrajzi területen termelt, feldolgozott, illetve előállított – olyan termék megjelölésére használnak, amelynek különleges minősége, hírneve vagy egyéb jellemzője kizárólag vagy lényegében az adott földrajzi környezet, az arra jellemző természeti és emberi tényezők következménye.

Tehát az eredetmegjelölés a földrajzi jelzéstől szűkebb, közvetlenül is utal az áru sajátos minőségére (pl. tokaji bor, pármai sonka)

Print Friendly
Share and Enjoy

    Comments are closed.