Formatervezési mintaoltalom

A formatervezési mintaoltalom a szerzői jog és az iparjogvédelem határterülete, elképzelhető, hogy ugyanazon a dolgon mind szerzői jogi védelem, mind formatervezési mintaoltalom is fennáll.

A formatervezési minta (korábbi nevén ipari minta) valamely termék egészének vagy részének új és egyéni megjelenése, amelyet magának a terméknek, illetve a díszítésének a külső jellegzetességei eredményeznek.

A formatervezési minták oltalmáról szóló 2001. évi XLVIII. törvény szerint a mintának minősül valamely termék egészének vagy részének megjelenése, amelyet magának a terméknek, illetve a díszítésének a külső jellegzetességei – különösen a rajzolat, a körvonalak, a színek, az alak, a felület, illetve a felhasznált anyagok jellegzetességei – eredményeznek.

Terméknek minősül bármely ipari vagy kézműipari árucikk. A termékek közé tartoznak – egyebek mellett – a csomagolás, a kikészítés, a grafikai jelzések és a nyomdai betűformák, valamint azok a részek is, amelyeket valamely összetett termékben való összeállításra szántak. A számítógépi program nem tekinthető terméknek.

Új a minta, ha azzal azonos minta nem jutott nyilvánosságra az elsőbbség időpontját megelőzően. A mintákat egymással azonosnak kell tekinteni akkor is, ha külső jellegzetességeik csupán lényegtelen részletekben különböznek.

A mintának egyéni jellege van, ha az elsőbbség időpontja előtt nyilvánosságra jutott bármely mintához képest a tájékozott használóra eltérő összbenyomást tesz. Az egyéni jelleg megítélésekor figyelembe kell venni, hogy a szerző – különösen a termék természetére és az ipari, illetve kézműipari ágazat sajátosságaira tekintettel – milyen alkotói szabadságfokkal alakíthatta ki a mintát.

Print Friendly
Share and Enjoy

    Comments are closed.