Az oltalom feltételei

2001. évi XLVIII. törvény a formatervezési minták oltalmáról (hatályos: 2002. január 1-től)

„1. § (1) Formatervezési mintaoltalomban (a továbbiakban: mintaoltalom) részesülhet minden új és egyéni jellegű formatervezési minta (a továbbiakban: minta).”

pozitív feltételek

Újdonság Egyéni jelleg

—Újdonság — —„Új a minta, ha azzal azonos minta nem jutott nyilvánosságra az elsőbbség időpontját megelőzően. A mintákat egymással azonosnak kell tekinteni akkor is, ha külső jellegzetességeik csupán lényegtelen részletekben különböznek.” —abszolút, világújdonság szükséges (időben és térben korlátlan) —azaz, ha a mintával azonos minta nem jutott nyilvánosságra az elsőbbség időpontja előtt — kivétel: —saját vagy a bejelentő tájékoztatása alapján harmadik személytől származó jogszerű, illetve bárki által jogsértéssel történő nyilvánosságra hozatal (12 hónapos türelmi idő) —olyan egyébként újdonságrontó események, amelyek a rendes üzletvitellel ésszerűen nem juthattak a szakmai körök tudomására —titoktartási kötelezettség terhe mellett bemutatott minta

—Egyéni jelleg — —„A mintának egyéni jellege van, ha az elsőbbség időpontja előtt nyilvánosságra jutott bármely mintához képest a tájékozott használóra eltérő összbenyomást tesz. Az egyéni jelleg megítélésekor figyelembe kell venni, hogy a szerző – különösen a termék természetére és az ipari, illetve kézműipari ágazat sajátosságaira tekintettel – milyen alkotói szabadságfokkal alakíthatta ki a mintát.” —Tájékozott használó fogalma (a C-281/10P „Pog” eset szerint): a védjegyjogban alkalmazandó átlagos fogyasztó (akitől nem várnak el semmilyen különleges ismeretet, és aki általában nem hasonlítja közvetlenül össze az ütköző védjegyeket) és a komoly technikai ismeretekkel rendelkező szakember között elhelyezkedő köztes fogalom. A tájékozott használó fogalmát úgy lehet értelmezni, mint amely – akár személyes tapasztalata, akár az adott ágazatra vonatkozó kiterjedt ismeretei folytán – nem átlagosan figyelmes, hanem különösen éber használót jelöl.

—negatív feltételek – kizáró okok —külső kialakítás a termék rendeltetéséből adódik —csak a termék kompatibilitását szolgálja (ez nem az előregyártott elemekből összeállított rendszerekben az elemek összeállítására, cseréjére szolgáló termékelem vagy termék mintájára) —közerkölcsbe ütközik —állami felségjelet hatóságot vagy nemzetközi szervezetet megillető jelzést jogosulatlanul használó minta —az előző ponton kívül olyan kitüntetést, jelvényt, címert, illetve hivatalos szavatossági vagy hitelesítési jegyet tartalmaz, amelynek használatához közérdek fűződik. —DE ha az illetékes szerv engedélyezi, a minta része lehet az előző két pontban meghatározott jelzés.

—ha ütközik az elsőbbség időpontját követően nyilvánosságra jutott olyan mintával, amelyre korábbi elsőbbséggel adtak mintaoltalmat —más korábbi iparjogvédelmi jogába ütköző kialakítás oltalomban részesítése (pl. védjegyoltalom) —más korábbi szerzői jogába ütköző külső kialakítás oltalomban részesítése

Print Friendly
Share and Enjoy

    Comments are closed.