Közösségi úton

—Közösségi formatervezési mintaoltalom (Registered Community Design, RCD) —formatervezési minták jogi oltalmáról szóló 98/71/EK sz. irányelv —6/2002/EK sz. rendelet a közösségi formatervezési mintáról —a közösségi védjegyhez hasonlóan földrajzilag és tartalmilag egységes hatályú oltalom —A Belső Piaci Harmonizációs Hivatal (OHIM) lajstromozza (Alicante)

—Nagyon hasonló szabályok, a magyar Fmtv. az irányelvvel teljes mértékben harmonizált (pl. oltalmazhatóság feltételei, oltalom tartalma, oltalmi idő stb.) —Csak formai vizsgálat, nincs újdonságvizsgálat, harmadik fél nem szólalhat fel. Az oltalomra újdonságrontó lehet minden lajstromozott vagy nyilvánosságra jutott design. —Ha harmadik személy oltalmával ütközik, az egész Unió területére töröltethető. —nem lajstromozott formatervezési minta, amely a nyilvánosságra hozatallal jön létre, és időben és tartalmában korlátozott oltalmat biztosít (nyilvánosságra hozataltól számított 3 év, versenyjogi természetű védelem, csak szolgai másolás ellen).

Print Friendly
Share and Enjoy

    Comments are closed.