Szolgálati és alkalmazotti minta

—szolgálati minta —annak a mintája, akinek munkaviszonyból (vagy közalkalmazotti, közszolgálati viszony) származó kötelezettsége, (ld. munkaszerződés, munkaköri leírás, vállalati szabályzat) hogy a minta tárgykörébe tartozó eső megoldásokat dolgozzon ki. —a mintaoltalom a szerző jogutódjaként a munkáltatót illeti meg

—alkalmazotti minta —annak a mintája, aki anélkül, hogy a munkaviszonyból származó kötelessége lenne, olyan mintát alkot, amelynek hasznosítása munkáltatója tevékenységi körébe tartozik. —mintaoltalom a szerzőt illeti meg, de munkáltató nem kizárólagos jelleggel jogosult hasznosításra (hasznosítási engedélyt nem adhat, korlátok a jogutódlásnál) —a szolgálati és alkalmazott mintára, díjazásra az Szt. rendelkezéseit kell alkalmazni, kivéve: —a szolgálati találmány titokban tartására és üzleti titkot képező megoldásként való hasznosítására vonatkozó rendelkezések a szolgálati mintára nem alkalmazhatók —

—szolgálati minta esetén a fenntartási díj megfizetésének elmulasztásán a mintaoltalom megújításának elmulasztását, lejáraton pedig az oltalmi időnek azt a lejártát kell érteni, amelyet követően már nincs helye az oltalom megújításának —a szerzőnek csak olyan szolgálati minta értékesítése esetén jár díj, amelyre a mintaoltalom kiterjed —

Print Friendly
Share and Enjoy

    Comments are closed.