Jogviszony alanyai

—feltaláló —a találmányt létrehozó ember —az igény átruházható —vélelem: aki az elismert bejelentésben feltalálóként szerepel —módosítás csak bírósági határozat alapján —feltalálótársak —több személy alkotó együttműködése esetén —a bírói gyakorlat értelmében csak az alkotó (pl. nem feltaláló az ötletadó, a menedzser, az ellenőrző)

—PK 275: semmis a feltalálók közötti megállapodás, amely az alkotómunkától eltérő arányban való részvétel figyelmen kívül hagyásával állapítja meg a feltalálói részarányokat (mivel a személyhez fűződő jogok átruházhatatlanok) —BH1994.74: tényleges feltalálói tevékenység teljes hiányát kell bizonyítania annak, aki igényt tart más feltaláló részarányára —a szabadalmi igény közösen illeti meg őket vagy jogutódjaikat

—szabadalmas —aki a szabadalom jogosultja —a feltaláló vagy akire a feltaláló átruházta a jogokat —szabadalmastársak – közös tulajdon analógia —részesedési arány meghatározható – kétség esetén egyenlő —bármelyik jogosult önállóan hasznosítani (arányos díjfizetés mellett) —bármelyik jogosult önállóan eljárni a fenntartás, védelem érdekében —saját hányaddal bármelyik jogosult rendelkezni —de adásvétel esetén elővásárlási joga van a szabadalmastársnak —mindegyiknek a hozzájárulása kell —licencia harmadik személynek —teljes szabadalom átruházása

Print Friendly
Share and Enjoy

    Comments are closed.