Jogviszony tartalma

—személyiségi jogok —a jogok —névjog, feltalálói minőség elismerésének joga (e minőség feltüntetése szabadalmi iratokon) —döntés a titokban tartásról, illetve nyilvánosságra hozatalról (közzétételig titokban tartható a bejelentés) —integritáshoz való jog háttérbe szorul – nem gátolható meg a találmány továbbfejlesztése, módosítása —jellemzői —forgalomképtelenek, elvileg időben korlátlanok —érvényesítésük személyhez kötött

—vagyoni jogok —kizárólagos hasznosítási és rendelkezési jog —abszolút szerkezetű jogviszony – bárkivel szemben felléphet a szabadalmas aki engedélye nélkül —előállítja, használja, forgalomba hozza, raktáron tartja vagy az országba behozza a találmány tárgyát képező terméket, vagy —használja vagy használatra ajánlja az eljárást (eljárásra adott szabadalom kiterjed az eljárással közvetlenül előállított termékre) —forgalomképes jog —felhasználási engedélyt is a szabadalmas adhat —időben korlátozott jogok —jogkimerülés —első használóval szemben —EGT piacán történő forgalomba hozatal

—kötelezettségek —a találmány feltárása —a találmány hasznosítása (hiánya kényszerengedélyhez vezethet) —éves díjfizetés (progresszíven emelkedő) —

Print Friendly
Share and Enjoy

    Comments are closed.