Szabadalom keletkezése

szabadalmi igény (alanyi jog a szabadalmaztatásra)
bejelentési eljárásban az SZTNH vélelmezi azt, hogy a bejelentésben megjelöltek valósak, a jogviták eldöntése bírósági eljárás
bejelentési eljárás – szabadalmazhatóság feltételeinek vizsgálata + alaki feltételek szükségesek a benyújtáshoz – ezeket vizsgálja az SZTNH
elsőbbségi időpont
jelentősége: oltalmi kritériumok vizsgálata erre az időpontra vonatkoztatottan
fogalma
bejelentési időpont
uniós elsőbbség (PUE), belső elsőbbség – 1 év (bejelentéstől számított 2 hónapon belül érvényesítendő)

bejelentési eljárás
közigazgatási eljárás
a bejelentő kérelmére indul
kérelem (pl. adatok, cím, jogcím)
találmány leírása
a találmány tárgya és alkalmazási területe
a technika adott állása
a találmánnyal megoldani kívánt feladat és a megoldás módja
lényeg, hogy a szakember a találmány tárgyát a leírás és rajzok alapján megvalósíthassa (BH1990.211 rövid volt a leírás, de kielégítette ezt a követelményt)
egy vagy több kiviteli alakot és példát meg kell jelölni
találmányi megoldáshoz fűződő előnyös hatások leírása
igénypont
mellékletek
rajzok
dokumentumok (pl. meghatalmazás, jogutódlási iratok
a találmány egysége
egy bejelentésben csak egy találmány lehet
de: kivétel ha egyetlen közös találmányi gondolat kapcsolja őket össze: így lehetséges és szokásos az eljárásra igényelt szabadalomra vonatkozó bejelentésben az eljárással előállított termékre vagy az eljáráshoz alkalmazott berendezésre is oltalmat igényelni
eljárási lépések
bejelentési nap elismerése (minimális kellékek vizsgálata) – adatközlés
alaki vizsgálat, újdonságkutatás, technika állásának feltárása
külön kérelemre érdemi vizsgálat
dialógus a hatósággal
módosítás (oltalmi kör szűkítése lehet, bővítés nem lehet, arra új bejelentés kell)
közzététel hivatalos lapban
innentől bárki megismerheti (addig vissza lehet vonni)
észrevételt tehetnek harmadik személyek
18 hónap elteltével közzé kell tenni (bejelentéstől számítva)
ideiglenes oltalom keletkezése
érdemi döntés a lajstromozás tárgyában
ha megadják: végleges oltalom keletkezik
szabadalmi okirat kiadása
esetlegesen: SZTNH döntés bírósági felülvizsgálata

ábra

Print Friendly
Share and Enjoy

    Comments are closed.