Szolgálati és alkalmazotti találmányok

—szolgálati találmány —annak a találmánya, akinek munkaviszonyból (vagy közalkalmazotti, közszolgálati viszony) származó kötelezettsége, (ld. munkaszerződés, munkaköri leírás, vállalati szabályzat) hogy a találmány tárgykörébe tartozó eső megoldásokat dolgozzon ki. —köteles haladéktalanul ismertetni a munkáltatóval (nem érvényesül a nyilvánossághoz fűződő jog) —névjog és a feltalálói minőséghez való jog az általános szabályok szerint

—szabadalmi igény a feltaláló jogutódjaként a munkáltatót illeti meg (be is jelentheti, titokban is tarthatja a munkáltató) —megfelelő díjazásra tarthat igényt a feltaláló, ha a munkáltató hasznosítja (piaci alapú licencia analógia) – 2002 óta lehet meghatározott összegű is a díj (kockázatmegosztásra irányuló találmányi díjszerződés) —díj a szabadalom átruházása és licencia adása esetén is jár külön-külön (akkor is, ha az átruházás ingyenes)

—gyakorlat  —BH2003.948 —munkaköri kötelezettség értelmezése: nemcsak ami munkaköri leírásban szerepel, hanem a felettes írásbeli, szóbeli, ráutaló magatartással tett utasítása is — adott esetben célprémium is járt egy megoldás kidolgozásához, ha a munkaidejében, munkahelyén dolgozta ki az alkalmazott —az átlagosat meghaladó színvonalon teljesített a munkavállaló, de attól még a munkaköri kötelezettségét teljesítette —szolgálati jelleghez elég, ha a munkaköri kötelezettség a találmány tárgykörébe eső megoldások kidolgozására terjed ki, nem kell, hogy új megoldások kidolgozására vonatkozzon

—BH1993.564 —azt kellett vizsgálni, hogy munkaköri kötelesség volt-e a megoldás kidolgozása (komplex bizonyítás szükséges) —PK 277 – minden érdekelt perben állása szükséges —BH1993.669 – találmánydíj perben a találmánnyal érintett hasznos eredmény megítélése szakértői kérdés (a társaság bevételei, megtakarításai, egyéb előnyei a találmánnyal összefüggésben) —

—alkalmazotti találmány —annak a találmánya, aki anélkül, hogy a munkaviszonyból származó kötelessége lenne, olyan találmányt dolgoz ki, amelynek hasznosítása a munkáltató tevékenységi körébe tartozik —szabadalom a feltalálót illeti meg, de munkáltató nem kizárólagos jelleggel jogosult hasznosításra (megállapodás szerint lehet a munkáltató a jogosult) —névjog és a feltalálói minőséghez való jog az általános szabályok szerint

Print Friendly
Share and Enjoy

    Comments are closed.