Találmányi és szabadalmi jogok védelme

találmánybitorlás
ha a feltaláló találmányával lényegében egyező (lényegi azonosság – ld. főigénypontok azonossága), és a feltaláló találmányából jogosulatlanul átvett megoldást valaki sajátjaként szabadalmazásra jelent be
szankciók
speciális: a bitorló javára megadott szabadalom megsemmisítése és a szabadalom átruházása a feltalálóra (de nem orvosolja azt, ha titokban akarta tartani a feltaláló)
kártérítés
BH2001.270:
találmánybitorlási igénnyel az is felléphet, akinek a találmánya szabadalmat kapott
a szabadalmas mellett a feltalálóknak is perben kell állniuk
szabadalombitorlás
ideiglenes oltalom alatt is indítható, de felfüggesztik a végleges döntésig
lényege: jogosulatlan hasznosítás – feltételei az alábbiakban:
1. elkövetési magatartások (rendszeres előállítás, használat, forgalmazás, behozatal, raktáron tartás)
2. ha a igénypont valamennyi jellemzőjét megvalósították (ld. tárgyi hatály) – szakértői kérdés sokszor
BH1993.668 – két eltérés volt: a fény (igénypont szerint vörös fény, alperesi termékben infravörös fény) és a fényútmegszakítás módszere és eszköze (igénypont szerint jeladó és fényérzékelő között, az alperesi termékben egymás mellett) – felperes szerint ezek szabadon variálható, a technika állásához tartozó elemek, de a bíróság szerint a különbségek kizárják a bitorlást (Igazságügyi Műszaki Szakértői Intézet véleménye alapján)
BH2006.113
Igénypont: „Eljárás antibakteriális hatású, szárnyasok ivóvizébe keverhető premixek és/vagy koncentrátumok előállítására, azzal jellemezve, hogy az ismert módon előállított enroflaxacint vagy állatgyógyászatilag elfogadható sóit a készítmények előállításánál szokásosan használt hordozó és/vagy segédanyagokkal 0,01%-20 t% mennyiségben összekeverve szárnyasok ivóvizében oldható mycoplasma ellenes hatású premix-szé vagy koncentrátummá alakítjuk.”
kérdés: igénypont értelmezése
találmány lényege: enrofloxacin nevű anyagnak a mycoplasmák elleni hatása – ezeket tartalmazza az alperes által forgalmazott termék, és ezért a jogerős részítélet megvalósulni látta a bitorlást
alperes: nemcsak szárnyasok kezelésére ajánlja, nemcsak mycoplasma ellen
LB:
enroflaxacin nem általánosságban, hanem csak szárnyasok ivóvizében oldva áll oltalom alatt, továbbá mycoplasma betegségek kezelésére, az anyag előállítása nem oltalmazott
nem az enroflaxacint tartalmazó készítmény forgalmazása a bitorlás, hanem az, ha azt valaki azt kifejezetten szárnyasok mycoplasma elleni megbetegedésére ajánlja
tehát akkor, amikor a termékeit nem szárnyasok kezelésére vagy pedig nem mycoplasma elleni megbetegedésére ajánlja, nem bitorlás
állatgyógyszer forgalmazás során fel kell tüntetni, hogy milyen állatok milyen megbetegedéseire javallják
eredmény: nem bitorlás, ha készítmény az alperes nem a szabadalom igénypontjában megjelölt állatoknak (szárnyasok) és nem a szabadalom igénypontjában megjelölt betegsége (mycolplasma) javallatával forgalmazza – megváltoztatása a jogerős ítéletnek

Szt. 19. § (7) ha a termék új, vélelmezni kell, hogy a szabadalmazott eljárással állították elő (de. pl. ld. BH2000.345, EBH.2000.214, ahol az alperes gyógyszer törzskönyvi iratokkal igazolta, hogy a termék gyártásához más oldószert használ, tehát más eljárást alkalmaz – ezzel az alperes megdöntötte a vélelmet – az érdemi eljárásban kellett vizsgálni ezt követően, hogy van-e bitorlás – BH-k csak ideiglenes intézkedésről szóltak)
3. jogosulatlan
ha nincs engedély,
ha nem esik kivétel, korlát alá
BH2000.294 ha az alperes a terméket saját érvényes szabadalma alapján gyártja, úgy a jogsértés nem valószínűsített (mindkét szabadalmat megvalósította a termék, de addig nem valószínűsíthető a jogsértés, ameddig nincs megsemmisítve vagy korlátozva az alperes szabadalma)
szankciók
objektív szankciók (ld. jogérvényesítési irányelv: 2004/48/EK) – megállapítás, abbahagyásra kötelezés, eltiltás, elégtétel adása, információszolgáltatás, lefoglalás, jogsértő jellegtől megfosztás – megsemmisítés, forgalomból kivonás, visszahívás
szubjektív: kártérítés
személyiségi jogok megsértése
általános polgári jogi szankciók
nemleges megállapítás
SZTNH-tól kérhető, ha a szabadalomtisztasági kutatás estén merül fel kétely
lényege: tervezett eljárás alkalmazása és/vagy termék gyártása/forgalmazása ütközik-e egy másik szabadalommal (ezt konkrétan meg kell jelölni)
csak ameddig bitorlás miatt eljárást nem indítanak
a nemleges megállapítást kimondó jogerős határozat kizárja, hogy a megjelölt szabadalom alapján ugyanarra a termékre vagy eljárásra vonatkozóan szabadalombitorlás miatt eljárást indítsanak.

Bírósági eljárások
Fővárosi Bíróság kizárólagos illetékessége (3 hivatásos bíró, kettő műszaki végzettséggel kell, hogy rendelkezzen) – szakértő, specializált bíróság
SZTNH érdemi határozatok bírósági felülvizsgálata – nem peres eljárások
szabadalmi perek
kényszerengedély megadása, módosítása, visszavonása
előhasználati jog, továbbhasználati jog fennállásával kapcsolatos jogvita
találmány és szabadalombitorlás
ideiglenes intézkedés
jogérvényesítési irányelv (2004/48/EK)
lehetséges védekezés: szabadalom megtámadása (felfüggesztés, SZTNH előtti eljárás – lehet gyorsított is)

egyéb, szabadalommal összefüggő perek
megyei bírósági hatáskör első fokon
szerzőségi, díjazási jogviták

Print Friendly
Share and Enjoy

    Comments are closed.