Bejelentési eljárás

nemzeti védjegy bejelentés, magyar védjegy bejelentése

A legfontosabb tudnivalók a lajstromozási eljárásról, a lajstromozási eljárás folyamata

Magyar védjegy bejelentése akkor lehet elegendő, ha a bejelentő csak Magyarország területén kívánja használni a védjegyet a jövőben.

A bejelentés benyújtása után az SZTNH megvizsgálja, hogy elismerhető-e a bejelentési nap, a bejelentési díjat megfizették-e, illetve elvégzi a bejelentés alaki vizsgálatát.

Amennyiben a bejelentés megfelel az alaki vizsgálat során ellenőrzött követelményeknek, az SZTNH kutatást végez a korábbi jogokkal összefüggésben, melynek eredményéről kutatási jelentést készít. Ezután a bejelentés meghirdetésére kerül sor a Szabadalmi Közlöny és Védjegyértesítőben. Ettől az időponttól számított 3 hónapon belül viszonylagos kizáró ok alapján (jellemzően korábbi azonos vagy hasonló védjegy alapján) a korábbi jog jogosultja felszólalást nyújthat be a bejelentés ellen. Amennyiben a felszólalás sikerre vezet a védjegy nem kerül lajstromozásra.

Ha a védjegybejelentés megfelel a vizsgálat körébe tartozó valamennyi követelménynek, az SZTNH a megjelölést védjegyként lajstromozza és védjegyokiratot állít ki. Az oltalom 10 évig tart és a lajstromozással keletkezik, az elsőbbségre visszamenő időponttal. Az eljárást a következő folyamatábra foglalja össze:

védjegybejelentési eljárás, magyar védjegy levédése, magyar védjegy bejelentés

A nemzeti védjegybejelentési eljárásról bővebb információ a vedjegylevedes.hu oldalon olvasható.

magyar védjegy levédésének díja, magyar logó levédés díjamagyar védjegy bejelentése, magyar védjegy levédése

Print Friendly
Share and Enjoy

    Comments are closed.