Mi lehet védjegy?

milyen megjelölés lehet védjegy, védjegy fajtái, védjegy kizáró okok, védjegy abszolút kizáró ok, védjegy relatív kizáró ok

Milyen megjelölés részesíthető védjegyoltalomban? Mi lehet védjegy?

Minden olyan megjelölés védjegyoltalomban részesíthető, amely grafikailag ábrázolható és alkalmas a megkülönböztetésre.

Így védjegyként oltalmazható különösen
a) szó, szóösszetétel, beleértve a személyneveket és a jelmondatokat;
b) betű, szám;
c) ábra, kép;
d) sík- vagy térbeli alakzat, beleértve az áru vagy a csomagolás formáját;
e) szín, színösszetétel, fényjel, hologram;
f) hang
g) az a)-f) pontokban felsorolt egyes megjelölések összetétele.

Milyen megjelölés nem részesíthető védjegyoltalomban? Mi nem lehet védjegy? Melyek a védjegyoltalommal szembeni kizáró okok?

A védjegyoltalommal szembeni kizáró okok azok a védjegytörvényben felsorolt okok, melyek akadályát képezik annak, hogy az adott megjelölés oltalmat kapjon, azaz a megjelölés lajstromozásra kerüljön. A kizáró okok két nagy csoportja az abszolút (feltétlen) és a relatív (viszonylagos) kizáró okok.

Az abszolút kizáró okok esetében a megjelölésben magában rejlő

Ki van zárva a védjegyoltalomból:

- Ha a megjelölés nem ábrázolható grafikailag

- Ha a megjelölésnek nincs megkülönböztető képessége – de a megkülönböztető képesség használat révén megszerezhető

- Formaspecifikus kizáró okok (áru jellege, funkcionalitás)

- Közrendbe, közerkölcsbe ütközik

- Megtéveszti a fogyasztókat

- Rosszhiszemű bejelentés

- Állami felségjelzés, egyéb kitüntetés

- Vallási jelkép

- Lajstromozott földrajzi árujelző

- Korábbi védjeggyel ütközik (korábbi védjeggyel azonos, korábbi védjeggyel összetéveszthető, korábbi jóhírű védjeggyel ütközik)

További tudnivalók a vedjegylevedes.hu oldalon olvashatók.

Print Friendly
Share and Enjoy

    Comments are closed.