A tények hivatalbóli vizsgálata a felszólalási eljárásban

A Törvényszék 2011. február 9-én az ALPHAREN ügyben (T-222/09) meghozott ítéletével részben hatályon kívül helyezte az OHIM határozatát, mivel a bizonyítékok vizsgálata során saját „nyomozást folytatva” túlterjeszkedett a kereseti kérelmeken és bizonyítékokon.

A tényállás szerint az Inoes Healthcare Ltd (a Törvényszék előtti eljárás felperese), közösségi védjegybejelentést nyújtott be 2005. március 3-án az APLHAREN megjelölésre az 5. osztályba („Magnézium‑hidroxikarbonátot, vasat, hidrotalcitot, vagy ezen összetevők származékait tartalmazó gyógyszerészeti és állatgyógyászati készítmények; gyógyszerészeti és állatgyógyászati készítmények vesedialízishez, valamint veseműködési zavarok és vesebántalmak kezelésére; hiperfoszfatémia kezelésére szolgáló foszfátkötők”). 2006. március 6-án a Teva Pharmaceutical Industries Ltd összetéveszthetőség miatt felszólalt a bejelentés ellen az alábbi védjegyek alapján:

– az 5. osztályba tartozó, „kalciumszintet szabályozó gyógyszerészeti készítményekre” vonatkozó, 134972. sz., ALPHA D3 magyar szóvédjegy

– az 5. osztályba tartozó, „kalciumszintet szabályozó gyógyszerészeti készítményekre” vonatkozó, 20613. sz., ALPHA D3 litván szóvédjegy

– az 5. osztályba tartozó, „kalciumszintet szabályozó tulajdonságokkal rendelkező gyógyszerészeti készítményekre” vonatkozó, M30407. sz., ALPHA D3 lett szóvédjegy

Az OHIM felszólalási osztálya helyt adott a felszólalásnak. A későbbi felperes fellebbezést nyújtott be az OHIM-hoz a felszólalási osztály határozatával szemben, amelyet az OHIM második fellebbezési tanácsa szintén elutasított. A felperes ezután kérte a Törvényszéktől az OHIM határozatának hatályon kívül helyezését.
Az ügy kulcskérdése az volt, hogy a fellebbezési tanács azzal, hogy saját kezdeményezésre kutatást végzett az interneten a termékek összehasonlítása céljából, megsértette-e a 40/94 rendelet 74. cikkéből eredő kötelezettségét, amely szerint a lajstromozás viszonylagos kizáró okaival összefüggő eljárásban a vizsgálat során a felek által előterjesztett tényálláshoz, bizonyítékokhoz és érvekhez, valamint a kérelem szerinti igényekhez kötve van. Az említett kutatás egy klinikai vizsgálatokkal foglalkozó, amerikai kormányzati portál online orvosi szótárának és a felperes ugyanazon cégcsoportba tartozó másik cége honlapjának megtekintéséből állt. A felperes ezenkívül arra is hivatkozott, hogy a termékek hasonlóságát illetően a fellebbezési tanács által az internetről gyűjtött információk meghatározó szerepet játszottak a döntés meghozatalában és hangsúlyozta, hogy a megtámadott határozatot olyan indokokra támaszkodva hozta meg a fellebbezési tanács, amelyekkel kapcsolatban ő nem tudott véleményt nyilvánítani, azokat nem tudta cáfolni.

AZ OHIM arra hivatkozott, hogy a fellebbezési tanácsnak jogában állt saját kezdeményezésre kutatásokat folytatni, ugyanis a források semlegesek, illetve a felperes által ismert információforrások voltak, valamint a kutatások kizárólag a felszólaló által hivatkozott jogalapok és érvek helytállóságának ellenőrzését szolgálták, valamint azt is megjegyezte, hogy a meghallgatáshoz való jog nem vonatkozik a hatóság által elfogadni kívánt végleges álláspontra.

A Törvényszék álláspontja az volt, hogy a  40/94 rendelet 74. cikk (1) bekezdése értelmében az OHIM a vizsgálat során a felek által előterjesztett tényálláshoz, bizonyítékokhoz és érvekhez, valamint a kérelem szerinti igényekhez kötve van.

Így amikor a fellebbezési tanács a felszólalási eljárást lezáró határozatokkal szemben benyújtott fellebbezésekről dönt, határozatát kizárólag a felek által előadott tényekre és előterjesztett bizonyítékokra alapíthatja. Ez nem zárja ki azt, hogy a felek által előterjesztett tényeken és bizonyítékokon felül közismert, bárki ismert és általánosan hozzáférhető tényeket vegyen figyelembe. A Törvényszék megjegyezte, hogy az internetes kutatások alapján feltárt tények, bár mindenki által hozzáférhető internetes oldalakról származnak, nem tekinthetők közismertnek.

A Törvényszék ez alapján megállapította, hogy a fellebbezési tanács megsértette a 40/94 rendelet 74. cikkét, és bizonyos árucsoportok tekintetében hatályon kívül helyezte az OHIM határozatát.

Az ítélet teljes szövege magyar nyelven itt megtekinthető.

A blog szerkesztője Mező Barnabás ügyvéd, aki jelenleg az Oppenheim Ügyvédi Iroda szellemitulajdon-védelmi csoportjának tagja.