Megerősített együttműködés – egységes szabadalmi oltalom

A Tanács és a Bizottság közzétette az egységes szabadalmi oltalom létrehozásának területén megvalósított megerősített együttműködés végrehajtásáról szóló javaslatát.

A fő javaslat angol nyelven itt elérhető.

A fordítási szabályokról szóló tanácsi rendeletre irányuló javaslat itt elérhető.

Az 50 oldalas hatásvizsgálat és a vizsgálat eredményeinek 7 oldalas rövidített összefoglalója szintén elérhető.

Az Európai Bíróság 2011. március 8-án kiadott 1/09. sz. véleménye, amely szerint nem egyeztethető össze a szabadalmi jogviták rendezésének egységes rendszeréről (az egyszerűség kedvéért az “Európai Szabadalmi Bíráskodásról”) szóló megállapodás az Európai Uniós alapszerződések rendelkezéseivel magyar nyelven itt elérhető.

 

A blog szerkesztője Mező Barnabás ügyvéd, aki jelenleg az Oppenheim Ügyvédi Iroda szellemitulajdon-védelmi csoportjának tagja.