Védjegyjogi lecke híres feltalálóktól

A Slate online magazin honlapján találtam a következő bemutatót. A bemutató címe: “There Once Was a Man Named Leotard.” (A “leotard” angol szó egyébként magyarul “akrobatatrikót”, vagy “testre simuló tornadresszt” jelent.)

A slideshow olyan híres vagy ismert embereket mutat be, akiknek a neve, az általuk feltalált, vagy róluk elnevezett áruk megnevezéseként főnévvé vált. Ilyen például Jules Leotard, akinek a neve az angol anyanyelvűek számára eggyé vált a szűk akrobatatrikóval.

Eljátszva azzal a gondolttal, hogy ha az említett feltalálók védjegyet szereztek volna (természetesen azt is feltételezve, hogy eleve lehetséges lajstromozás, a védjegyek még oltalom alatt állnának, illetve, hogy az oltalmukat folyamatosan meghosszabbítják és nem törlik), a feltalálók mára azzal a kérdéssel szembesülnének, hogy lehetséges, hogy a védjegyük időközben elveszítette a megkülönbözető képességét. Ez akkor fordul elő, ha a védjegyet a fogyasztók oly módon kezdik használni, hogy a védjegy az oltalommal érintett termékek általános fajtanevévé, köznévvé válik.

A hatályos védjegytörvény (Vt.) 2.§ (2) bekezdés a) pontja szerint a “megjelölés különösen nem alkalmas a megkülönböztetésre, ha kizárólag olyan jelekből vagy adatokból áll, amelyeket a forgalomban az áru vagy a szolgáltatás fajtája, minősége, mennyisége, rendeltetése, értéke, földrajzi származása, előállítási vagy teljesítési ideje, illetve egyéb jellemzője feltüntetésére használhatnak, vagy pedig amelyeket az általános nyelvhasználatban, illetve az üzleti kapcsolatokban állandóan és szokásosan alkalmaznak.”

Tehát az Vt. szerint a lajstromozást gátló, ún. abszolút kizáró okok közé tartozik a megkülönböztető képesség hiánya, abban az esetben, ha ez később következik be, akkor ez az ok az a védjegyoltalom megszűnésének egyik esete (természetesen a megszűnés megállapítása nem automatikus, ezt egy az SZTNH előtti eljárásban kell kérelmezni).

A feltalálók számára jó tanács: abban az esetben, ha a nevüket adják a találmányhoz, és nem szeretnék azt, hogy a találmány neve a termékkel “egybeforrva”, az áru megnevezésére szolgáló főnévvé váljon, a nevüket mindig jelzőként kapcsolják a termék nevéhez!

Forrás: www.duetsblog.com

A blog szerkesztője Mező Barnabás ügyvéd, aki jelenleg az Oppenheim Ügyvédi Iroda szellemitulajdon-védelmi csoportjának tagja.