A nizzai osztályozás 10. kiadása 2012. január 1-jén hatályba lépett

A védjegyek árujegyzékében található áruk és szolgáltatások osztályozására használt nizzai osztályozás 9. kiadását 2012. január 1-től felváltotta az új, 10. kiadás.

A 10. kiadás rendelkezéseit kell alkalmazni valamennyi nemzeti védjegybejelentésre, minden közösségi és olyan nemzetközi védjegybejelentésre, amelyet 2012. január 1. napját követően lajstromozásra vagy továbbítást kérve a Szellemi Tulajdon Nemzeti Hivatalához vagy az OHIM-hoz benyújtanak.

A folyamatban levő, védjegy lajstromozására irányuló eljárásokban a benyújtáskor hatályban levő 9. kiadást kell alkalmazni, nincs lehetőség az új kiadás alkalmazására, átosztályozásra.

A 10. kiadás változásai mind az általános megjegyzéseket, mind egyes osztályok fejezetcímeit és magyarázó megjegyzéseit, mind az áruk, illetve szolgáltatások betűrendes jegyzékét érintik. Az osztályok száma, illetve számozása változatlan maradt, azaz a 10. kiadás is 45 osztályt különböztet meg, amelyből 34 db áruosztály, 11 db szolgáltatási osztály.

A 10. kiadás hivatalos magyar nyelvű fordítása sajnos a bejegyzés elkészítésekor még nem érhető el.

A WIPO tájékoztatója a módosításról a WIPO oldalán elérhető.

Az OHIM tájékoztatója az OHIM oldalán elérhető.

A 10 kiadás fejezetcímei angol nyelven a WIPO oldalán elérhetők.

Forrás: SZTNH

A blog szerkesztője Mező Barnabás ügyvéd, aki jelenleg az Oppenheim Ügyvédi Iroda szellemitulajdon-védelmi csoportjának tagja.