London 2012: az olimpiai jelképek védelme

Mint az köztudott, a 2012. évi nyári olimpiai játékoknak, hivatalos nevén a XXX. nyári olimpiai játékoknak London ad helyet. Miközben a világ lázasan készül erre a sporteseményre, érdemes áttekinteni az esemény szellemi tulajdon-védelemmel kapcsolatos aspektusait.

Úgy gondolom, hogy mindenki számára ismert, hogy az olimpiai mozgalom leghíresebb jelképe az egymásba fonódó öt színes karika.

Ki ne ismerné ezt a jelképet?

Az olimpiai jelképek védelméről korábban Dr. Vida Sándor írt már egy cikket, amely remekül összefoglalja az olimpiai jelképekkel kapcsolatos szellemi tulajdon-védelmi tudnivalókat. Vida említi, hogy az olimpiai jelképek, az olimpia szó, valamint az ötkarika értékét az üzleti világ is gyorsan felismerte, annyira, hogy egy francia cég már 1948-ban nemzetközi védjegyet jelentett be az OLYMPIC szóra a 28. áruosztályban játékokra és sportcikkekre. Ezt több nemzetközi, majd közösségi védjegy bejelentése követte, a bejelentők a Nemzetközi Olimpiai Bizottság (NOB) vagy egyes nemzeti olimpiai bizottságok voltak. A hagyományos védjegyjogi eszközök azonban rövidesen elégtelennek bizonyultak, s ezekkel párhuzamosan előbb a törvényalkotók, majd több ország látta elérkezettnek az időt a kérdés magasabb szintű rendezésére.

Ennek eredményeképpen írták alá 1981-ben a Nairobiban tartott diplomáciai konferencián az olimpiai szimbólumok védelméről szóló nemzetközi megállapodást (Nairobi Treaty on the Protection of the Olympic Symbol). A Nairobi egyezménynek e bejegyzés elkészítésekor 50 tagja volt. Azonban minthogy ezt követően több olyan országban rendeztek ötkarikás játékokat, melyek nem írták alá ezt az egyezményt (ilyen pl. Ausztrália és Nagy-Britannia), a NOB ezekkel az országokkal szemben azzal az igénnyel lépett fel, hogy megfelelő jogi eszközökkel biztosítsanak védelmet a szimbólumok jogosulatlan felhasználásával szemben. Így került sor többek között Ausztráliában (Sydney 2000 Games Indicia and Images Protection Act) vagy Nagy-Britanniában (London Olympic Games and Paralympic Games Act 2006) ilyen tárgyú törvények kihirdetésére. Ezekben az országokban − akár a Nairobi Megállapodás, akár nemzeti törvény alapján − a hatóságok általában hivatalból járnak el az olimpiai jelképek sérelmére elkövetett cselekmények esetén.

A Nairobi Egyezményt Magyarország 1981. október 24-én írta alá, de csak a 2008. évi LX. törvény hirdette ki. A Nairobi Egyezmény nem védjegyoltalmat biztosít az olimpiai jelképeknek, de garantálja azt, hogy a NOB engedélye nélkül más ne szerezhessen az olimpiai jelképből álló, vagy azt tartalmazó védjegyet (ld. az egyezmény 1. cikkét). Az olimpiai jelképeknek a Nemzetközi Olimpiai Bizottság a kizárólagos tulajdonosa. Ezek használatát a Nemzetközi Olimpiai Bizottság Chartája és szabályzatai rendezik. Tulajdonosként a NOB jogkörébe tartozik, hogy a jelképek bármilyen módon történő, akár kereskedelmi célból, akár védjegyként történő lajstromozás céljából felhasználására engedélyt adjon. A Magyar Olimpiai Bizottság a sportról szóló 2004. évi I. törvény értelmében jogosult a NOB előírásaival összhangban az olimpiai jelképek kereskedelmi vagy egyéb célú felhasználására, ezek mások által történő használatának, hasznosításának engedélyezésére, továbbá az ezzel kapcsolatos vagyoni jogok gyakorlására, illetve az ezekkel való rendelkezésre Magyarország területén. A MOB ezen felül a szervezet saját címerének és a Magyar Olimpiai Csapat logójának kizárólagos jogtulajdonosaként ezek használatára is adhat engedélyt.

A londoni olimpia, mint brand, használatára vonatkozó hivatalos honlap szerint védelem alatt állnak az olimpiai és paralimpiai szimbólumok, az „olimpia” és „olimpiai” elnevezés, az olimpia zászlaja, jelvénye, jelmondata, emblémája és himnusza, az olimpiai láng és az olimpiai fáklya, valamint a Londoni Olimpiai Játékok Szervezőbizottságának (LOCOG) jelképei és szimbólumai is.

A 006387724 lajstromszámú ábrás védjegy

A blog szerkesztője is végzett egy gyors kutatást, és úgy találta, hogy a londoni olimpia vonatkozásában védjegyként oltalom alatt áll pl. a “London 2012″ kifejezés (ld. a 003422921 lajstromszámú közösségi védjegy), illetve a londoni olimpia saját logói (ld. a 006387724, a 006258222 és a 006250641 számú közösségi védjegyek). A HENT tájékoztatója szerint a szervezők ezen kívül levédték a london2012.com weboldal nevét, a sportesemény űrküklopsz kabalafiguráit, és az olimpiára tervezett, a sportágakat jelölő piktogramokat is.

Reméljük, hogy a magyar sportolók minél több éremmel térnek haza, ezúton kíván az IP Law blog nekik sok sikert!

A blog szerkesztője Mező Barnabás ügyvéd, aki jelenleg az Oppenheim Ügyvédi Iroda szellemitulajdon-védelmi csoportjának tagja.