Védjegybejelentés fejezetcímmel vagy mégsem? IV. rész

A WIPO Nemzetközi Irodája (a továbbiakban: Nemzetközi Iroda) 2012. november 23-án tájékoztatást közölt a honlapján a Nizzai Megállapodás szerinti osztályozás fejezetcímeinek alkalmazásáról.

Egy korábbi bejegyzésben tárgyaltam, hogy az IP Translator ügy kapcsán az Európai Bíróság úgy foglalt állást, hogy a fejezetcímet alkalmazó bejelentőnek pontosítania kell, hogy kérelme az ezen osztály betűrend szerinti jegyzékében szereplő áruk, illetve szolgáltatások egészére, vagy azok közül csupán bizonyos árukra, illetve szolgáltatásokra vonatkozik‑e. Amennyiben a bejelentés az említett áruk és szolgáltatások közül csak bizonyos árukra és szolgáltatásokra vonatkozik, a bejelentő köteles pontosítani, hogy az említett osztályba tartozó áruk, illetve szolgáltatások közül melyekre vonatkozik a kérelme.

A pontosítás érdekében az SZTNH azt a megoldást választotta, hogy a védjegybejelentési űrlapon a bejelentő nyilatkozhat, hogy

  • – a védjegyoltalmat a Nizzai Osztályozás betűrend szerinti jegyzékében szereplő valamennyi áru/szolgáltatás tekintetében kéri
  • – a védjegyoltalmat a Nizzai Osztályozás betűrend szerinti jegyzékében szereplő valamennyi áru/szolgáltatás tekintetében és a fejezetcímen kívül felsorolt – az osztály betűrendes jegyzékében nem szereplő – árukra/szolgáltatásokra kéri
  • – a védjegyoltalmat kizárólag a tételes felsorolásban szereplő áruk/szolgáltatások vonatkozásában kéri

Az OHIM is ezt a megoldást választotta, a közösségi védjegybejelentési űrlapon egy jelölőnégyzet segítségével a bejelentő nyilatkozhat, hogy a fejezetcím megadása esetén az adott osztályhoz tartozó teljes alfabetikus listára igényli-e a oltalmat.

A WIPO 2012. november 23-ai tájékoztatása szerint a Madridi Megállapodáshoz és az ahhoz fűzött Jegyzőkönyvhöz kapcsolódó Közös Végrehajtási Szabályzat 9. szabálya nem teszi lehetővé, hogy amennyiben a bejelentő az adott Nizzai Megállapodás szerinti osztály betűrend szerinti jegyzékében szereplő valamennyi árura, illetve szolgáltatásra kíván oltalmat szerezni, a fejezetcímben szereplő valamennyi általános kifejezést használja bejelentésében, és nyilatkozzon arra vonatkozóan, hogy a védjegyoltalmat az adott osztály betűrendes jegyzékében szereplő valamennyi árura, illetve szolgáltatásra kéri. A Nemzetközi Iroda nem fogja figyelembe venni a nemzetközi bejelentésekben szereplő ilyen nyilatkozatokat. Azok a bejelentők, akik azt szeretnék, hogy a védjegyük oltalma az adott osztály betűrend szerinti jegyzékében szereplő valamennyi árura, illetve szolgáltatásra kiterjedjen, nemzetközi védjegybejelentésükben valamennyi az osztályban szereplő árut vagy szolgáltatást fel kell sorolniuk.

“1. The International Bureau of the World Intellectual Property Organization (WIPO) would like to bring to the attention of applicants, holders, Offices of the Contracting Parties and users at large, that Rule 9 of the Common Regulations Under the Madrid Agreement Concerning the International Registration of Marks and the Protocol Relating to that Agreement does not allow for international applications to include indications that the use of class headings of the International Classification of Goods and Services for the Purposes of the Registration of Marks (Nice Classification) is intended to cover all goods and services in the alphabetical lists of the classes concerned. Accordingly, and with respect to international applications including such indications, the International Bureau of WIPO will disregard any such indications.
(…)
4. In the course of the past few months, the International Bureau of WIPO has received some international applications that, while indicating the terms contained in the class headings of the Nice Classification as the goods and services for which the international registration is sought, contain a statement, either appended to the aforesaid terms or in the form of a separate document, to the effect that the applicant seeks protection for all the goods and services included in the alphabetical lists of the classes concerned. In most cases, the statement specifically refers to a designation of the European Union and invokes the aforementioned communication of the President of OHIM. In a few cases, the statement refers to designations of Contracting Parties other than the European Union or to the international registration itself.

  1. Applicants wishing to cover all goods and services in the alphabetical list of a particular class may consider indicating in the international application all the terms contained in the alphabetical list of a particular class or classes (subject to the certification of the international application by the Office of origin).”

A SZTNH ennek megfelelően módosította a nemzetközi védjegy bejelentési formanyomtatvány kitöltéséhez kapcsolódó útmutatóját.

Az OHIM november 30-án a következő tájékoztatást közölte:

“Following the ‘IP TRANSLATOR’ judgment, OHIM, in collaboration with National Offices and user associations, has been in the process of finding the best way of reflecting the applicants’ intention to cover all of the goods/services included in the alphabetical list of a given class in their CTM applications filed on or after 21 June 2012.

A solution has now been agreed for these CTMs. It consists of publishing the Class heading followed by the alphabetical list of goods/services of the Nice Classification in the relevant class.

As of 15 October 2012, the e-filing system has been adapted to implement this solution. OHIM has also updated its tools so as to start with the publication of the cases concerned.

Regarding CTM applications filed in a non-Office language, the elements requiring translation, in particular the Class heading followed by the alphabetical list of goods/services of the Nice Classification in the relevant class, have been translated into the second language. Such translations will be communicated to the applicants for comments before publication, as requested by the Regulation.”

Link: http://oami.europa.eu/ows/rw/news/item2661.en.do

A blog szerkesztője Mező Barnabás ügyvéd, aki jelenleg az Oppenheim Ügyvédi Iroda szellemitulajdon-védelmi csoportjának tagja.