Védjegy vs. családnév – döntött a TT a wohner.hu ügyében

A Tanácsadó Testület nemrégiben a wohner.hu domain név delegálhatóságával kapcsolatban foglalt állást, és a domain nevet a védjegyjogosult kifogása ellenére az igénylő javára delegálhatónak találta.

A tényállás szerint a Panaszos német cég “WÖHNER” közösségi védjegye alapján kifogást nyújtott be az említett domain név igénylésével szemben. Érvelése szerint az átlagos fogyasztók a wohner.hu doménnév kapcsán arra a téves következtetésre juthatnak, hogy a doménnév illetve az ahhoz kapcsolódó tartalom hozzá kötődik. Ezáltal domain igénylés megtévesztő, továbbá, mivel az igénylő egy gazdasági társaság, a domain használat kétség kívül gazdasági tevékenység körében valósulna meg, amely védjegybitorlást valósíthat meg.

Válaszában az igénylő előadta, hogy a álláspontja szerint a Panaszos igénye megalapozatlan, mert a „wohner” a társaság alapítóinak családneve.

A Tanácsadó Testület (TT) eljárása során a delegálás esetleges jogellenességét és a kérdéses domain név megtévesztő voltát vizsgálta.

Elsődlegesen megállapította, hogy a „wohner.hu” a Panaszos által említett, közösségi védjegyoltalomban részesített kifejezés ékezet nélküli változata. Ezt követően (a Panaszolt nyilatkozatának hiányában) a nyilvánosan elérhető céginformációk alapján megállapította, hogy a Panaszolt főtevékenysége a vasáru-, festék- és üvegkereskedés.

A Tanácsadó Testület 7/2000 (V.31.) Elvi Állásfoglalás szerint önmagában valamely domain igénylése is megvalósíthat védjegybitorlást, azaz jogellenes lehet. A TT gyakorlata szerint a védjegyoltalom – azaz a kizárólagos használati jog – nem csak az azonos megjelölésekkel szemben illeti meg a védjegy tulajdonosát, hanem a védjegyével hasonló megjelölésekkel szemben is, ha azt a fogyasztók összetéveszthetik a védjeggyel.

Azonban a TT “nem tárt fel olyan információt vagy adatot, amely megalapozta volna, hogy Panaszolt gyaníthatóan a védjeggyel összetéveszthető név alatt a fenti körben üzleti tevékenységet kíván folytatni.” Továbbá külön figyelembe vette, hogy “a Panaszolt indokolni tudta a domain név választását, hiszen az alapítók családnevét kívánja domain névként használni.” Ezekre tekintettel a TT úgy találta, hogy a domain név az igénylő részére delegálható.

A blog szerkesztője megjegyzi, hogy e bejegyzés megírásakor az igényelt domain név alatt, ahogy az igénylő válaszában is kifejtette, valóban a Wohner család családi honlapja található.

Azonban kritikaként említhető, hogy a TT ebben a döntésben kifejtett érvelése figyelmen kívül hagyta, hogy a domain név igénylője egy az alapítóktól elkülönült jogi személy volt, nem pedig a magánszemély valamint azt is, hogy a hatályos Domainregisztrációs szabályzat szerint az igénylés megtévesztő és jogellenes voltának fennállása nem konjunktív feltételek.

A Tanácsadó Testület 27/2011. (IX. 09.) sz. állásfoglalása a Nyilvántartó honlapján megtekinthető.

A blog szerkesztője Mező Barnabás ügyvéd, aki jelenleg az Oppenheim Ügyvédi Iroda szellemitulajdon-védelmi csoportjának tagja.