Domain név értékesítése és bérbeadása utáni adókötelezettség

A NAV által kiadott Adóvilág legutóbbi számában a domain nevek értékesítése és bérbeadása utáni adókötelezettséggel kapcsolatban közölt cikket. A cikk részletesen elemzi a a domain név magánszemély illetve kifizető részére történő értékesítésének, illetve a domain név bérbeadásának adójogi hátterét.

Kis pontatlanságként említhető az egyébként részletes cikkel kapcsolatban, hogy a cikk a domain név “tulajdonlása” kifejezést használja. Álláspontom szerint ez a kifejezés nem pontos, ugyanis a domain név regisztrálása során annak használója nem szerez “tulajdont” az internet egy kis szelete fölött, amely a domain névhez tartozik.

A Ptk. 94. § (2) bekezdése értelmében, ha a törvény kivételt nem tesz, a tulajdonjog szabályait megfelelően alkalmazni kell a pénzre és az értékpapírokra, valamint a dolog módjára hasznosítható természeti erőkre. Azaz azonosítóként használt megjelölés (nevezetesen egy domain név) esetén, a tulajdonjog szabályai nem alkalmazhatók.

Továbbá mivel a regisztrátorok nem rendelkeznek tulajdonjoggal a domain név felett, ezért a nemo plus iuris elve alapján ilyen tartalmú jogot nem is ruházhatnak tovább a használóra. Szerencsésebb tehát az a nézet, amely a domain név használatát csak egy vagyoni érték nyilvántartott használati jogaként értékeli.

Viszont nem vitás, hogy a domain nevek piaci értékkel rendelkeznek és átruházhatók, amely által vagyon szerezhető.

A teljes cikk, az Adóvilág 2011/9-es számában, illetve itt olvasható.

A blog szerkesztője Mező Barnabás ügyvéd, aki jelenleg az Oppenheim Ügyvédi Iroda szellemitulajdon-védelmi csoportjának tagja.